Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Armağanı online oku

Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Armağanı online oku

Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Armağanı
Gülriz Uygur, “Adaletsizlik İkliminde Adaletsizliği Görmek / Adaletsizliği Üretmemek”
Altan Heper, “Eşitliğin Kısa Bir Tarihi: Genel Anlamda Eşitlik”
Burçin Aydoğdu, “Matematiksel Adalet Anlayışının Güncel Karşılığı”
Sercan Gürler, “Hukukun Ahlâkla İmtihanı: Çağdaş Hukuk Felsefesinde Hukuk-Ahlâk İlişkisi Sorunu”
Elif Genca, “Kinci Muhbir Davalarına İlişkin Anthony D’Amato’nun Görüşleriyle Birlikte Ahlâk ve Hukuk İlişkisine Yönelik Bir Değerlendirme”
Sururi Aktaş, “Biçim ve İçerik Olarak Hukuk”
Engin Arıkan, “Formalist Olmayan, Lafzi Yorumu Benimsemeyen ve Hukuka İtaat Yükümlülüğüne Temkinli Yaklaşan Bir Kuram Olarak Hukuki Pozitivizm”
Doğan Özlem, “Hukuk Devletini Sosyal Devlet İçinde Düşünmek”
Gürkan Çapar, “Dostane Bir Çözüm Yolu Olarak Hukuk Devleti”
İoanna Kuçuradi, “Robotlar Çağında Eğitimi Yeniden Düşünmek”
Acun Papakçı, Efe Bozkır, “Yeni Bir Tür Olarak ‘Yapay Akıl’”
Rabia Sağlam, “Yapıbozumcu Kimlik Okuması: Spivak ve Madun Kadının Kolektif Özne Statüsü”
Rıdvan Türk, “İnsan Hakları ve Öteki: Costas Douzinas’ın Levinasçı İnsan Hakları Etiği”
Gonca Kuru, “Gölgeler Altında Gölgesiz Yaşayanlar: Vatansızlığa Arendt’le Bakmak”
Fethi Gedikli, “1819 Numaralı Trabzon Şer’iyye Sicili Üzerine Bazı Notlar”
Cihan Osmanağaoğlu-Karahasanoğlu, “Tarihi Kökeninden Hareketle Türkiye Cumhuriyeti Medeni Hukukunda Resepsiyon”
Sevgi Kayak, “Roma Hukukunda Ius Naturale (Doğal Hukuk) Kavramı”
Muharrem Kılıç, “Zorbalığın Öyküsü: Barbarlık Miti ve Uygarlığın Barbarlığı -Barbarları Beklerken-”
Funda Kaya-Nadire Özdemir-Duygu Hatipoğlu Aydın, “Edebiyat İçinde Hukuk: Napoli Dörtlemesi Üzerine Bir İnceleme”
Mehmet Akif Tutumlu, “Reşat Nuri Güntekin’in Avukat Adlı Hikâyesinde İki Farklı Adalet Anlayışı (İntikam ve Adalet)”
Dilara Yıldırım, “Hukuk ve Sinema İlişkisi: Bir İçerik Denemesi”
H. Birsen Hekimoğlu, “Akademisyenlik ‘Mesleği’ Krizde mi?”
İsmail H. Demirdöven, “Yargıçlık Mesleği ve Yargı Etiği”
Cengiz Otacı, “Hawthorne Etkisi, Odaklanmış Kurumsal Gözlem ve Yargı”
Mürsel Doğan, “Avukatlık Mesleği ve Sorunları”
Ayşe Özkan Duvan, “İnsan Haklarının Kaynağı Olarak Doğal Haklar Kuramı”
Leila Hemmatzadeh, “İran İslam Cumhuriyeti’nde Egemenlik”
Selma Çetiner, Cemile Turgut, “Anayasa – Mülkiyet Hakkı ve Saklı Pay”
İbrahim Subaşı, “Küresel Covid-19 Salgını’nın Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukuna Etkisi”
Seda Özmumcu, “Japon Savunma Sanatı ‘Aikido’ ile Uyuşmazlık Çözüm Modeli ‘Arabuluculuk’ Arasındaki Bağlantılar”
Faruk Kerem Giray, “Forum Shopping – Forum Non Conveniens Kavramları ile Anti-Suit Injunction Kararlarının Türk Milletlerarası Usul Hukukundaki Görünümleri”
Acun Papakçı, “Grundrechtlicher Schutz Schöpferischer Werke der Künstlichen Intelligenz Nach Deutschem Recht”
Gönül Balkır, “Proudhon’un Anarşist Felsefesinde Yer Alan Mülkiyet Nedir? İsimli Eserini Yeniden Okuma”
O. Vahdet İşsevenler, “Orhan Münir Çağıl’ın Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş Eserindeki Hukuka Felsefi Giriş Teşebbüsü”
Oliver Wendell Holmes, “Doğal Hukuk”, Çev. Ülker Yükselbaba
Jaakko Husa, “İmgesel Hukuk Tarihi İncelemesi: Taht Oyunları’ndaki Stark Hanesi’nin Kuralcılığı”, Çev. Volkan Aslan
Fred Dallmayr, “Hermenötik ve Hukuk Devleti”, Çev. İrem Burcu Özkan
Joakim Parslow, “Savaşın ve Barışın Hukukçuları: Sıddık Sami Onar (1898-1972) ve Ali Fuad Başgil (1893-1967) Türkiye’de Hukuk ve İstisnai Yetki Üzerine”, Çev. Mevlüt Göl, Ömer Temel
Lars Vinx, “Hobbes ve Böckenförde’de Laik Devletin Siyasal Teolojisi”, Çev. Serdar Ünver, Fatma Süzgün Şahin

Paylaş

Benzer Yazılar

Deha & Geçmişten Gelen Sır online oku

Deha & Geçmişten Gelen SırYapılan bir proje hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı!Geçmişten günümüze…

İbrahim Necmi Dilmen Tarih-i Edebiyat Dersleri (Eski Türk Edebiyatı – Yeni Türk Edebiyatı) online oku

İbrahim Necmi Dilmen Tarih-i Edebiyat Dersleri (Eski Türk Edebiyatı – Yeni Türk Edebiyatı)İbrahim…

Paranormal Hikayeler online oku

Paranormal HikayelerSiz hiç yaşlanan bir oyuncak bebek gördünüz mü?Ya da kafatasında gerçek bir…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.