Amerikan Emperyalizmi & Yeni Sömürgecilik online oku

Amerikan Emperyalizmi & Yeni Sömürgecilik online oku

Amerikan Emperyalizmi & Yeni Sömürgecilik
Birleşik Devletler, bağımsızlıktan hemen sonra, bir yandan anakaranın batısına yayılırken, 19. yüzyılın sonlarında okyanuslara açılarak sömürge arayışına girmiştir. 20. yüzyılın başlarında ise, sömürgecilerinden yeni kurtulmuş, ya da kurtuluş için mücadele vermekte olan ülkelere “destek verme” bahanesiyle yaklaşmış ve el sürülmemiş kaynakları ele geçirmeye başlamıştır. 20. yüzyılın ortalarından itibaren de yeni sömürgecilik (globalizm/küreselcilik) denilen hegemonik yöntemi benimseyen ABD, diğer ülkelere, askeri-siyasi destek verdiği çokuluslu şirketleriyle nüfuz etmiştir.  ABD’nin bu ülkelerde nüfuz kurması ya “barışçı sızma” şeklinde, ya müdahale, operasyon ve ekonomik yaptırımlarla ya da savaşlar açarak gerçekleşmiştir.
 
Amerikan emperyalizmi kitapta; Amerikan Tarihine Genel Bakış, Yeni Sömürgecilik ve Amerika, Amerikan Emperyalizmine Genel Bakış, Amerikan-İspanyol Savaşları, ABD Operasyonları-Darbeler, Soğuk Savaş Dönemi ve ABD Emperyalizmi, Soğuk Savaş Sonrası ABD Emperyalizmi, ABD Emperyalizminin Türkiye Üzerindeki Etkileri ana başlıklarıyla incelenmiştir. Her bölüm, alt başlıklarla sınıflandırılarak Latin Amerika, Asya, Afrika ve Ortadoğu’da yapılan müdahale, operasyon (Musaddık, Lumumba, Nasır, Sukarno, Allende, Peron, Chávez vd.), darbe ve savaşlar (Vietnam, Kore, Afganistan, Kuveyt, Irak vd.) ele alınmıştır.

Paylaş

Benzer Yazılar

Egemenlik İlkesi & Modern İktidarın Tarihi ve Temelleri online oku

Egemenlik İlkesi & Modern İktidarın Tarihi ve TemelleriModern siyasetin kurucu ilkesi egemenlik, 16….

Siyasal İslamın Cumhuriyet İle Kavgası (2010-2020) online oku

Siyasal İslamın Cumhuriyet İle Kavgası (2010-2020)Türkiye 21. yüzyılı kötü yaşıyor. Bu yüzyıla girdiğimizden…

Beyaz Zambaklar Ülkesinde (Tam Metin) online oku

Beyaz Zambaklar Ülkesinde (Tam Metin)Finlandiya gibi küçük ve geri kalmış bir ülkenin, eğitim…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.