Askeri Harcamalar ve Ekonomi & Eleştirel Bir Yaklaşım online oku

Askeri Harcamalar ve Ekonomi & Eleştirel Bir Yaklaşım online oku

Askeri Harcamalar ve Ekonomi & Eleştirel Bir Yaklaşım
“Kapitalizmin ve emperyalizmin tüm yaratıcı, yenileştirici gücünün; ‘yıkarken, inşa da edebilen’ dinamizminin tükendiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu ikili, son kırk yıl boyunca, dünya halklarını piyasa vahşetine ve yıkıma mahkûm etti. Batı toplumları, refah devletinin birikimlerini adım adım yitirdi. Devletin geleneksel işlevlerinin aşınmayan ana öğesi ‘savunma’ adı altındaki askerî harcamalar oldu. Adem Yavuz Elveren’in kitabı kapitalizmin askerî harcamalar olgusu içinde somutlaşan çelişkilerine ışık tutuyor.”
Korkut Boratav
 
“Dünyada şiddetin dolaştığı bir dönemde Askerî Harcamalar ve Ekonomi bize sermaye için şiddet birikiminin iktisadi nedenlerini açıklıyor. Sermaye ilk ve asli olarak kendi varlık nedeni olan kârı üretir ve onu örgütler. Sermayenin doğası vahşettir. Adem Elveren sermayenin sürekli birikim (büyüme) arzusuyla, bu yönelimin farklı ülkelerde ortaya çıkardığı sonuçları yetkince tartışıyor ve örnekliyor.”
Ahmet Haşim Köse
 
“Askerî Harcamalar ve Ekonomi, kapitalist devletin şiddet aygıtlarının başında gelen ordunun kapitalizmin hayatiyeti ile ilişkisine yoğunlaşıyor. Elveren’in kitabı, askerî harcamaları kapitalizmin sürdürülebilirliği ile ilişkisi bakımından sorguladığı için özgün. Araştırması, bu harcamaların kapitalizmin hayatiyet ölçütü olan kâr oranı üzerindeki etkisini ele aldığı için nicel Marksist iktisat alanına da önemli bir katkı.”
E. Ahmet Tonak
 
 

Paylaş

Benzer Yazılar

Plasebo Maliye Maliye Teorisi ve Kamu Ekonomisi (Konu Anlatımı ve Hazırlık) online oku

Özgür Saraç isimli yazarın Plasebo Maliye Maliye Teorisi ve Kamu Ekonomisi (Konu Anlatımı…

Seni Yeneceğim Borsa online oku

Seni Yeneceğim BorsaBorsa… Umudun ve düş kırıklığının kol kola gezdiği, o en tehlikeli…

Hızlı ve Yavaş Düşünme online oku

Hızlı ve Yavaş DüşünmeOkuyucuyla canlı bir sohbete giren yazar, sezgimize ne zaman güvenip…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.