Avrupa-Merkezcilik & Bir İdeolojinin Eleştirisi online oku

Avrupa-Merkezcilik & Bir İdeolojinin Eleştirisi online oku

Avrupa-Merkezcilik & Bir İdeolojinin Eleştirisi
Azgelişmişlik, kalkınma, kriz, dünya ekonomik sistemi (emperyalizm), merkez ve çevre ülkeler gibi tartışmalı konulara toplumcu bir bakışla eğilen Bağımlılık Okulu’nun kurucularından Samir Amin, Avrupa-merkezciliğe karşı geliştirdiği eleştirel yaklaşımı, deyiş yerindeyse Marksizmi Avrupa-merkezci bakış açısından “sıyırıp koparması” ile de öne çıkan bir yazar.
Avrupa-Merkezcilik ise onun bu radikal girişimi ya da hesaplaşmasını, en açık ve derinlikli haliyle takip edebildiğimiz klasik bir yapıtı.
Avrupa’nın, Fransız Devrimi’yle ve “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” sloganıyla billurlaşan değerleri bir yanda, kültürcülük, emperyalist sömürgecilik, farklılıkları yok sayan güdük bir evrenselcilik, içe kapanma eğilimi diğer yanda, zorlu denklemler Samir Amin’in geliştirdiği yaklaşımda nasıl bir çözüme kavuşuyor?
Kitabın son bölümünün başlığında ifade edildiği gibi “Çağdaş Dünyaya İlişkin Avrupa-Merkezli Olmayan Bir Görüş” sunan Samir Amin, bu görüşünü tarihten güncelliğe nasıl temellendiriyor? 
Fikret Başkaya’nın sözleriyle:
“Samir Amin’in bu eseri, hem kendi tarihimize hem de başkalarının tarihine eleştirel bakmamıza yardım edebilecek önemli tezler içeriyor. Yaşadığımız coğrafyada en çok ihtiyaç duyduğumuz şey
Avrupa-merkezcilikten arındırılmış eleştirel bir bilinçtir.”

Paylaş

Benzer Yazılar

Hükümdar ve Siyaset Kitabı online oku

Hükümdar ve Siyaset Kitabıİslâm tarihinin ilk dönemlerinden itibaren devlet yönetiminde dikkat edilmesi gereken…

Siyasetname online oku

SiyasetnameSiyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı olarak bilinse de bu sanatın zemininde…

Aras Aras & Goodbye Sona online oku

Aras Aras & Goodbye Sona20. yüzyıl başlarken, Trans-Kafkasya; Azeri’si, Ermeni’si, Gürcü’sü ve daha…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.