Bankacılıkta Risk online oku

Bankacılıkta Risk online oku

Bankacılıkta Risk
Piyasa Riski, Kredi Riski ve Operasyonel Riskin Ölçümü ve Yönetimi Finansal açıdan bir zarara uğrama ya da kayıpla karşı karşıya kalma olasılığı olarak tanımlanabilecek olan risk olgusunun kaynaklarının açıklanması, çeşitlerinin ortaya konulması, ölçülmesi ve azaltılması ya da ortadan kaldırılması için kullanılabilecek tekniklerin öğrenilmesi günümüz işletmelerinin ve yatırımcılarının sahip olması gereken önemli bir gereksinimdir. Konu özellikle bankalar açısından ele alındığında, Basel süreci içerisindeki risk odaklı yönetim anlayışı piyasa, kredi ve operasyonel risklerin yönetiminin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bankacılıkta Risk: Piyasa Riski, Kredi Riski ve Operasyonel Riskin Ölçümü ve Yönetimi adlı bu kitap, risk yönetimi ile ilgilenen uygulamacılar, akademisyenler ve öğrenciler için ayrıntılı konu anlatımları yanında çok sayıda çözümlü problemler ile de desteklenmiştir.

Paylaş

Benzer Yazılar

Ekonomi Perspektifinden Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar online oku

Ekonomi Perspektifinden Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalarİçindekiler Tedarik Zinciri Yönetimi ve İşbirlikleriÇağdaş Göç Teorileri Çerçevesinde…

Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşümün Tarihsel Açıdan Analizi online oku

Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşümün Tarihsel Açıdan Analiziİnsanlık tarihi ile kalkınma mücadelesinin aynı anda…

Kamu Politikalarında Mali ve İktisadi Yapıdaki Dönüşüm: Yerelden Globale Teori, Beklentiler ve Uygulama online oku

Kamu Politikalarında Mali ve İktisadi Yapıdaki Dönüşüm: Yerelden Globale Teori, Beklentiler ve Uygulamaİçindekiler Yerel…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.