Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Ötesi online oku

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Ötesi online oku

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Ötesi
Bu kitabın temel amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri araç ve ortamları ile eğitimde dijitalleşme sürecinin planlaması, etkili bir şekilde öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu ve değerlendirmesi aşamalarında eğitimcilere temel anlamda bir kılavuz olma ve aynı zamanda eğitimin tüm paydaşlarının da bu yöndeki ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Bu amaçlar doğrultusunda kitap içeriğinde; Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) Öğretim Teknolojilerine, Eğitimde Dijitalleşme Süreçlerine,  Öğrenme Ortamları ve Özel Disiplin Alanlarına, Öğrenme-Öğretme Süreçlerine ve Zenginleştirilmiş Öğretim Tasarımlarına Entegrasyonuna yer verilmiş ve bununla birlikte gelecek yıllarda teknolojide yaşanacak önemli gelişim ve değişim hareketliliği ile birlikte Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Ötesi bağlamında insanlığa sunulabilecek teknolojik uygulamalar ele alınmıştır.
 
 Bireylerin teknolojiyle iç içe yaşadığı günümüz dünyasında dijitalleşme giderek hayatımızın vazgeçilmez bir kavramı olarak yerini almaktadır. Teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişim ve değişimler tüm sektörlerde zorunlu bir dijitalleşme sürecini doğurmuştur. İlgili sektörlerden en önemlisi de Eğitim Sektörüdür. Günümüz eğitim dünyasına bakıldığında geleneksel öğretim yaklaşımından öte modern bir öğretim yaklaşımının benimsendiği ve bu yaklaşım adına “Eğitimde Teknoloji Entegrasyonun” eğitimin tüm paydaşları için vazgeçilmez bir unsur olduğu açıktır. Tüm bunlar ışığında bu kitabın eğitimin her kademesinde, teknoloji entegrasyonunun öğrenme öğretme ortamlarında yaygınlaştırılması bağlamında başta eğitimciler olmak üzere eğitimin her alanındaki bireyler için bir başucu kitabı olacağı ve bu anlamda alan yazına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Dijitalleşen dünyaya entegre olabilme ve gerek öğrenen gerekse de öğreten olarak içinde bulunduğumuz çağın istenilen dijital birey/vatandaş profiline erişebilme noktasında eserin faydalı olabilmesi dileğiyle.
 
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Pelin YILDIZ
 

Paylaş

Benzer Yazılar

Eğitimde Eylem Araştırmaları online oku

Eğitimde Eylem AraştırmalarıTürkiye’nin eğitim sisteminin arzu edilen düzeye gelmesi uzun ve emek isteyen…

Yeni Nesil Matematik ve Çoklu Zeka Güçlendirme Etkinlikleri (10-15 Yaş) online oku

Yeni Nesil Matematik ve Çoklu Zeka Güçlendirme Etkinlikleri (10-15 Yaş)CRAFT Academy by KLC,…

Çocuk ve İdeoloji & Türkiye’de Çocukluğun Paternalist İnşası ve İdeal Türk Çocuğu online oku

Çocuk ve İdeoloji & Türkiye’de Çocukluğun Paternalist İnşası ve İdeal Türk ÇocuğuModernizm ile…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.