Finans Üzerine Güncel Yaklaşımlar: Teorik ve Uygulamalı İncelemeler online oku

Finans Üzerine Güncel Yaklaşımlar: Teorik ve Uygulamalı İncelemeler online oku

Finans Üzerine Güncel Yaklaşımlar: Teorik ve Uygulamalı İncelemeler
İçindekiler
 
Birinci Bölüm
 Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi Üzerine Bir İnceleme
 
İkinci Bölüm
 
Petrol Fiyatlarının Hisse Senedi Piyasasına Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir uygulama
 
Üçüncü Bölüm
 
Kamu Teşvik ve Hibeleri Kapsamında Radikal İnovasyon Işığında Covıd-19 Döneminde Aşı
Çalışmaları : Ar-Ge Yatırımları Perspektifinden Bir Değerlendirme
 
Dördüncü Bölüm
 
Ters 9 ‘a Göre Finansal Araçların Ölçümü , Sınıflandırılması ve Muhasebeleştirilmesi
 
Beşinci Bölüm
 
Pandemi Döneminde KKTC Bankacılığında Tahsili Gecikmiş Alacaklar Analizi ve Erken Uyarı Sinyalleri
 
Altıncı Bölüm
 
Kalkınmanın Finansmanında Dış Borçlanma: Türkiye Örneği
 
Yedinci Bölüm
 
Türkiye’de Yüksek Öğretimin Finansman Kaynakları
 
Sekizinci Bölüm
 
Finansa Dayalı Büyüme, Finansal Kriz ve Finansal Serbestleşme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme

Paylaş

Benzer Yazılar

Sorularla Kalite online oku

Sorularla KaliteISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), her tür yönetim sisteminin ve yönetim…

Turizm Yatırımları Kapsamında İş Planı ve İş Kurma Sürecinin Değerlendirilmesi online oku

Turizm Yatırımları Kapsamında İş Planı ve İş Kurma Sürecinin DeğerlendirilmesiSon yıllarda gelişen turizm…

Kolektif Zeka & Farklı Düşünen İnsanlarla Birlikte Düşünmek online oku

Kolektif Zeka & Farklı Düşünen İnsanlarla Birlikte DüşünmekFarklı Düşünen İnsanlarla Birlikte Düşünmek  “Aramızdaki mesafeleri…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.