Göç ve Çalışma İzinli Suriyeliler online oku

Göç ve Çalışma İzinli Suriyeliler online oku

Göç ve Çalışma İzinli Suriyeliler
Göç olgusu insanlık tarihi boyunca süregelen beşeri hareketliliği betimlemekte kullanılmaktadır. Göçü anlamak ve anlamlandırmak için ortaya atılan onlarca göç teorisine günümüzde çeşitlenen olaylara bağlı olarak sürekli yenileri eklenmektedir. Farklılaşan göç olayları neticesinde göç edilen ülkenin başta ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere birçok yönden etkilenmesi söz konusudur.
2011 yılında Suriye iç savaşıyla patlak veren insan hareketliliğinden en çok etkilenen ülke Türkiye olmuştur. Milyonlarca insanın ülkelerini terk etmek zorunda kalmasıyla sonuçlanan Suriye göçü sonrasında yerinden edilmiş Suriyelilere en büyük desteği Türkiye sunmuştur. Beslenme, barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi birçok temel ihtiyaçların giderilmesinin ötesinde yerinden edilmiş Suriyelilerin insanca yaşam sürdürebilmesinde sivil ve kamusal imkanlarını seferber eden Türkiye, ekonomik geçim kaynağının geliştirilmesi adına birçok çalışma yürütmüştür. Zorunlu göç neticesinde Türkiye’ye gelmek zorunda kalan yaklaşık 4 milyon Suriyeli hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmek için çalışmak zorundadırlar. Bu kapsamda Suriyelilerin işgücü piyasasına erişimine imkan sunan çalışma izni uygulamasının önü açılmıştır.
Toplumsal uyum öncelikle ekonomik uyuma ihtiyaç duymaktadır. Bu bakımdan geçici koruma altına alınarak çeşitli destek ve yardım programlarından yararlanan Suriyelilerin Türkiye işgücü piyasasına girişleri toplumsal uyum süreçleri ile doğrudan ilişkilidir. İşte tam burada, çalışma izni anahtar rol oynamaktadır. Çalışma hayatındaki aksaklıkların giderilerek sorunların çözülmesinde çalışma izninin katkısı büyüktür. Bu kitap, çalışma iznine sahip olan Suriyeli işgücünün işgücü piyasasındaki fotoğrafını yansıtmaktadır. Çalışma izninin olumlu etkileri sadece ekonomik alan ile sınırlı kalmayıp gündelik hayat ve sosyal refah durumlarını içeren toplumsal uyum süreçlerinde de etkili sonuçlar üretmektedir. Çalışma izninin hızla yaygınlaşması, Suriyeli işgücünden hareketle sosyolojik bir zeminde toplumsal faydayı artırmaktadır. Dolayısıyla işgücü piyasasında çalışma iznine sahip olmak Suriyeli işgücü ve Türkiye ekonomisi üzerinde kayda değer gelişimleri barındırmaktadır.

Paylaş

Benzer Yazılar

Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları online oku

Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel KavramlarıKavramların siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencileri için…

Bir De Bu Pencereden Bakalım online oku

Bir De Bu Pencereden BakalımKitap iki bölümden meydana gelmektedir. İlk bölüm, yazar Yakup…

Heyet 3 / Devletin Anlaşılmamış Devri online oku

Heyet 3 / Devletin Anlaşılmamış DevriBir dönemin hiç duymadğınız olaylarını okumaya hazır mısınız ?Vahdettin…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.