Kapitalizmin Kökeni & Geniş Bir Bakış online oku

Kapitalizmin Kökeni & Geniş Bir Bakış online oku

Kapitalizmin Kökeni & Geniş Bir Bakış
Çağdaş Marksist düşüncenin en önemli temsilcilerinden biri olan ve postmarksizm, postmodernizm gibi eğilimlere karşı sınıf perspektifinin altını çizen Ellen Meiksins Wood’u 2016 yılında kaybettik. Bu üretken yazarın kaleme aldığı yapıtları mümkün olduğunca kapsamlı bir biçimde Türkiyeli okurların dikkatine sunmaya ise devam ediyoruz.
Wood’un bu özgün ve kışkırtıcı kitabı, kapitalizmin insan tabiatının doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olmadığını hatırlatıyor bize. Aynı zamanda asırlardır süren ticari ilişkilerin basit bir uzantısı olmadığını da gösteriyor.
Onun yerine, kapitalizmin, son derece özgün tarihsel koşulların geç kalmış ve belli bir yere sıkışmış bir ürünü olduğunu anlatıyor; toplumsal ilişkilerde ve insanın doğayla etkileşiminde büyük dönüşümler gerektirdiğini ortaya koyuyor.
“Kapitalizm olarak bildiğimiz bu dinamik iktisadi sistem, nasıl oldu da feodal Avrupa’nın köylüleri ve derebeyleri arasından çıkıp gelişebildi?” sorusunun peşine düşen Wood, kitabının sonlarına doğru emperyalizme, küreselleşme ve ulus-devlet tartışmalarına, ekolojik yıkım ve mevcut tarım krizine kadar uzanıyor.
Kapitalizmin Kökeni ‘Hah, işte bu!’ denen uğraklardan biri. Wood son derece titiz ve hayal gücü kuvvetli bir düşünür; Marksist siyaset kuramına yeni bir soluk getiren ve onun birçok düzeyde birden – tarihsel, kuramsal, siyasal– sözünü söylemesini sağlayan biri.”
Corey Robin, Jacobin 
Olağanüstü bir akademik yapıt.”
Michael Perelman, Choice

Paylaş

Benzer Yazılar

Milliyetçilik Tartışmaları & Sosyolojik Temellendirme Örnekleri online oku

Milliyetçilik Tartışmaları & Sosyolojik Temellendirme ÖrnekleriBu kitap, konuyla ilgili Batı düşüncesinde başlayan ve…

Milliyetçilik & Tarih, Teori ve Temel Meseleler online oku

Milliyetçilik & Tarih, Teori ve Temel MeselelerModernleşme ve kapitalizm toplumsal yapılarda derin çatlaklar…

19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1789-1914 (Ciltli) online oku

19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1789-1914 (Ciltli)19. YÜZYIL SİYASİ TARİHİNEDERİNLEMESİNE BİR BAKIŞ… “Fransız İhtilali’nin…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.