Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu İşyerlerinde ve Sendikalarda Mobbing Bakış Açısı online oku

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu İşyerlerinde ve Sendikalarda Mobbing Bakış Açısı online oku

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu İşyerlerinde ve Sendikalarda Mobbing Bakış Açısı
Şiddet, insanlığın var olduğu günden bugüne en büyük toplumsal sorunlardan biri olmaya devam eden bir olgudur. Çalışma yaşamında kişi ya da kişiler arasında yaşanan, rahatsız edici, ahlak dışı ve psikolojik taciz olarak bilinen mobbing kavramı; işyerlerinde hep var olan ancak görmezlikten gelinen, çalışanların maruz kaldığı olumsuz ve kötü davranışlardır. Yapılan birçok araştırma bulgusu, kamu kurumlarında mobbingin oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. Sendikaların ise mobbingin önlenmesi konusunda önemli rolleri olduğu saptanmıştır. Kamuda yetkili sendikalar üzerinde yapılan nitel çalışmamızda; mobbing kavramının ne kadar bilindiği, farkındalık düzeyinin ne olduğu ve sendikaların mobbing ile mücadele konusunda ne kadar etkin oldukları araştırılmış; Ayrıca kamu sektöründe yapılan nicel araştırmada ise; kamu çalışanlarının ve yöneticilerin mobbing kavramı konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadığı, mobbingin yaşanıp yaşanmadığı ve görülme sıklığının ne düzeyde olduğu keşfedilmeye çalışılmıştır. KKTC’de mobbing literatürüne katkı sağlama ve ileride yapılacak çalışmalara temel oluşturabilme, nitel ve nicel yöntemleri ilk kez birlikte kullanması sebebi ile ayrı bir öneme sahip olan bu araştırma; sendikaların, kamu çalışanlarının ve yöneticilerin mobbing olgusu ile ilgili tüm farkındalıklarını ortaya koyan tespit niteliğinde bir kitaptır.

Paylaş

Benzer Yazılar

Global Piyasaları Okumak online oku

Global Piyasaları OkumakUluslararası piyasa göstergelerini takip etmenin etkin ve pratik yolu: Tekno Kitap!Başta…

Yeşil Ekonominin Ekoloji Politiği online oku

Yeşil Ekonominin Ekoloji PolitiğiKüreselleşme Söyleminin mi Yoksa Kapitalizmin mi Sonu?Yeşil Ekonomi Ne Kadar…

Türkiye Ekonomisinin Rekabetçiliği online oku

Türkiye Ekonomisinin Rekabetçiliğiİktisadi büyüme temel olarak sermaye, emek ve toprak gibi üretim faktörlerinin…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.