Liderlik Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri online oku

Liderlik Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri online oku

Liderlik Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri
‘‘İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar’’
Bir eğitim sisteminde yapılan bütün yenilikler, öğretmenler tarafından yaşama geçirilebilmektedir. Eğitim sistemimizin başarılı olması yine ögretmenlere bağlı olmaktadır. Öğretmenlerin ortak temel becerileri kazanmış olması, aynı özelliklere sahip öğrencileri yetiştirme açısından oldukça önemlidir. Öğretmen yetiştirmenin, eğitim sisteminin en önemli konularından biri olduğu düşünüldüğünde öğretmenlerin eleştirel düşünme becerilerinin, problem çözme becerileri ile birlikte ele alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bunun yanında, günümüzde öğretmenlerin gerek sınıf içerisindeki sınıf yönetimi süreçlerinde gerekse öğrencilerin velileri ve öğretmenlerle ilişkileri kapsamındaki etki kapasitesini belirleyen temel özelliklerden birisi olan liderlik olgusu, öğretmenlerin mesleki yaşantılarında her geçen gün daha fazla düzeyde önemi artan bir boyut haline gelmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerin, liderlik, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda görev alan okul müdürleri ile müdür yardımcılarının liderlik özellikleri, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmadığı için bu kitap bu alana yeni katkılar sağlayacaktır.

Paylaş

Benzer Yazılar

Türk Mitolojisinden Masallar 1 online oku

Türk Mitolojisinden Masallar 1Mitler bir milletin yeryüzünde kendi varlığını idrak edişinin ilk sonuçlarıdır….

Masalistanbul online oku

MasalistanbulKerem’in tek dostu dedesi ve kitaplarıdır. Dedesi vefat edince büyük bir boşluğa düşer….

Çocuk İsimleri Ansiklopedisi (1.Hm) online oku

Hüsamettin Kaya isimli yazarın Çocuk İsimleri Ansiklopedisi (1.Hm) online oku isimli kitabı yayınlandı….

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.