Negatif Örgüt Psikolojisi online oku

Negatif Örgüt Psikolojisi online oku

Negatif Örgüt Psikolojisi
Örgütsel davranış yazınında pozitif psikolojinin hakim etkisi olumsuz veya karanlık yön olarak nitelendirilen negatif örgütsel davranışların örgütsel araştırmalarda incelenmesini nispeten zayıflatmıştır. Örgütsel süreçler ve bu süreçlerin sonuçları dikkate alındığında negatif davranışların pozitif davranışlara göre, örgütsel çıktılar üzerinde daha büyük ve yıkıcı etkileri olduğu aşikardır. Ancak yine de örgütsel davranışların negatif/pozitif ve karanlık/aydınlık gibi iki kutup olarak değerlendirilmesinin de ötesinde bu davranışların örgütsel süreçlerde nasıl işlerlik kazandığı, örgütsel öncüllerinin ve sonuçlarının neler olduğu örgütlerde sosyal etkileşimlerin sonucu ortaya çıkan bu davranışları anlamak açısından daha önemlidir. Bu doğrultuda, bu kitap örgütsel davranış yazınında son yıllarda nispeten daha az odaklanıldığı düşünülen negatif örgütsel davranışların örgütsel süreçlerde incelenmesini temel almaktadır.
Bu kapsamda “Politik Davranışlar”, “Örgütsel Sapma Davranışı”, “Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları”, “İş Yeri Nezaketsizliği”, “Örgütsel İntikam”, “Örgütsel Dedikodu”, “İş Güvencesizliği”, “İş Erteleme Davranışı”, “İşyerinde Yalnızlık”, “Örgütsel Anomi”, “Psikolojik Kırılganlık”, “Sosyal Kaytarma Davranışları” kavramlarıyla ilgili temel bilgiler, boyutları, yaklaşımları, örgütsel öncülleri ve sonuçları bu kitapta sunulmuştur. Sunulan kavramlar, Türkiye’de örgütsel davranış yazınında nispeten daha az ele alınan, tartışılan ve incelenen kavramlar olduğu için kitabın başta özellikle bu alanda çalışma yapmayı düşünen meslektaşlarımıza rehber niteliğinde bir kaynak olmasını umuyoruz. Ayrıca örgütsel davranış alanında çalışma yapan veya yapmayı düşünen araştırmacıların yanı sıra negatif örgütsel davranış alanına ilgi duyan yüksek lisans ve doktora öğrencileri gibi alanın tüm taraflarına yararlı olabileceği düşüncesindeyiz.

Paylaş

Benzer Yazılar

Eğitsel Tasarımcının El Kitabı online oku

Eğitsel Tasarımcının El Kitabı“Çalışanlara gelişim yolculuklarında rehber olmak İK Profesyonelleri olarak hepimizin birincil…

Karşılaştırmalı Makro İktisat & Teoriler ve Politikalar online oku

Karşılaştırmalı Makro İktisat & Teoriler ve PolitikalarKonu Başlıkları: Klasik Makro İktisat Teorisi Keynesin…

Sermaye Yapısı Kararları online oku

Sermaye Yapısı KararlarıTemel olarak firmalar borçlanma ve özkaynak yollarıyla elde ettikleri kaynaklarını varlıklarını…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.