Niyet, İhlas ve Doğruluk Kitabı online oku

Niyet, İhlas ve Doğruluk Kitabı online oku

Niyet, İhlas ve Doğruluk Kitabı
İmam Gazali, İslam kültürel mirasımızda önemli bir yeri olan başta tasavvuf, ahlak, ve daha bir çok alanda eser kaleme almış olan 11.yy âlimlerindendir. Ahlak alanında yazdığı İhyâ’ü ‘ulûmi’d-dîn eseriyle başta tasavvuf olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere farklı bakış açıları getiren Gazzâlî, aynı zamanda bu eserle âhiret yolunun unutulduğundan hareketle ümmetin ıslahını hedeflemiştir. O, eserlerinin çoğunda Müslümanların içine düştüğü dinî-ahlâkî ve kültürel yozlaşmanın ve bunların toplumsal ve siyasî yansımaları ele alarak geniş ufuklu planlarla topluma yön vermiş bir âlimdir. Onun bu düşünceleri, gerek yaşadığı dönemde gerekse de bugün yoğun ve
kalıcı bir ilgi görmüştür.
İncelediğiniz kitap, Gazâlî’nin İhyâ’ü ‘ulûmi’d-dîn eserindeki niyet, ihlas ve sıdk bölümlerinden oluşmaktadır. O, ele aldığımı bölümlerde evvela hakikatin ne olduğunu irdeleyip niyeti, Allah’a ibadet etmek isteyen her kula düşen ilk vazife olarak tanımlamaktadır. Niyet bölümüyle bir çok düşünürün ortaya koyacağı sathî açıklamaları aşarak niyetin hakikatini tastamam ortaya koyan Gazâlî, ihlas ve sıdk kavramlarını da niyet üzerine bina etmektedir. Hâsıl-ı kelâm eseri okuduğunuzda Gazâlî’nin kişiyi dünyevi faydalardan ve hazlardan uzaklaştırarak uhrevi bir boyuta ulaşmasını amaç edindiğini görecek ve onun eserlerindeki yeni yaklaşımların farkına varacaksınız. Zira elinizdeki kıymetli eseri okuduğunuzda, Gazâlî’nin sizlere çağları aşan sesiyle seslendiğini müşahede edeceksiniz.

Paylaş

Benzer Yazılar

Anadolu Prehistorya Araştırmaları – 6 / Apad 6 Journal Of Anatolian Prehistoric Research online oku

Anadolu Prehistorya Araştırmaları – 6 / Apad 6 Journal Of Anatolian Prehistoric ResearchEge…

Mağaradakiler online oku

MağaradakilerAydın mı dersiniz, entelektüel mi dersiniz? İki kavrama farklı anlamlar mı yüklersiniz? Aydınlardan…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.