Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Tasarruf Sorunu online oku

Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Tasarruf Sorunu online oku

Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Tasarruf Sorunu
Türkiye’nin, diğer sorunlarına da kaynaklık eden, tarihsel olarak en önemli ekonomik sorununun ‘düşük tasarruf oranları’ olduğu rahatlıkla söylenebilir. Düşük tasarruf oranları düşük yatırımlara, düşük yatırımlar düşük büyümeye, düşük büyüme ise işsizliğe ve düşük gelir düzeyine neden olmaktadır. Türkiye gibi nüfusu nispeten genç ve bu yüzden de işgücü piyasasına sürekli yeni girişlerin yaşandığı bir ülkede, yeni istihdam imkânları yaratmak üzere yapılacak yatırımlar, düşük yurtiçi tasarruf oranları nedeniyle dış tasarruflarla karşılandığında ise Türkiye’nin bir başka kronik sorunu olan ‘cari açık’ sorunu doğmaktadır.
Türkiye’nin ‘düşük tasarruf oranlarından’ kaynaklı içinde bulunduğu bu tarihsel ekonomik kısır döngüyü aşabilmesi için sorunun kökenlerine, Osmanlı’da tasarruf oluşumuna izin vermeyen ve Cumhuriyet’e de devredilen bu mirasa bakması gerekir.
Bu miras; Osmanlı Devleti’nin toprak düzeninden miras hukukuna, bireylerin ekonomik gelişmesinden korkan sermaye birikimi karşıtı ekonomik yapıdan, merkeziyetçi-gelenekçi-bürokratik yapıya kadar tasarruf oluşumuna engel pek çok başlığı içermektedir.
Türkiye’nin Tasarruf Sorunu, Osmanlı’dan sirayet eden, hedef olarak aldığı Batılılaşmayı üretimde değil tüketimde arayan bir geçmişten gelerek; bugün dahi hala ne yurtiçi tasarruflar arttırılarak çözülebilmiş, ne doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile yedeklenebilmiş, ne de cari açığa yol açmadan giderilebilmiştir.

Paylaş

Benzer Yazılar

Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu Cilt: 3 online oku

Gülgün Çiğdem isimli yazarın Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu Cilt: 3 online oku…

İş Zekası ve Stratejik Yönetim online oku

İş Zekası ve Stratejik Yönetim*İş Zekası ile İlgili Temel Kavramlar *Kurumlarda İş Zekası…

İyi Satıcı & Satış Yok Hizmet Var! online oku

İyi Satıcı & Satış Yok Hizmet Var!Aktif satışta en değerli kavram müşteridir. Satış,…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.