Parti Üyelerinin Siyasi Katılımı online oku

Parti Üyelerinin Siyasi Katılımı online oku

Parti Üyelerinin Siyasi Katılımı
Siyasi partilerin tüzüklerinin, partinin iç işleyişinin, teşkilat yapısının,
siyasi katılım üzerinde önemli roller oynadığı düşünülmektedir. Bu
durum parti yönetiminin oluşumu, görevden almalar ve aday belirlemede
çok açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Parti tüzüğü parti üst yönetimlerinin
yönetimlerini devam ettirmelerine imkân vermekte bu da
üyelerin siyasi katılımını sınırlandırmakta ve etkisizleştirmektedir. Tüzük,
parti üst yönetimlerine parti içi demokrasi anlayışına da ters olarak birimleri
kolaylıkla görevden almalarına imkân tanımaktadır. Kongre süreçleri
sağlıklı işlememekte delegelik sistemi üyelerin hakkaniyetli temsiline
engel olmaktadır.
 
Parti içi demokrasinin Türkiye’nin en büyük iki partisinde de önemli bir
sorun olduğu düşünülmektedir. Partilerin görevleri arasında ikisi ön
plâna çıkmaktadır: Bunlardan birisi iktidara gelebilmek için insanları bir
teşkilat çatısı altında toplamak, diğeri ise iktidara gelmektir. Partiler,
üyeler vasıtasıyla kişileri siyasi etkinliklere dahil etmek suretiyle siyasi
katılımda bulunmalarını sağlayarak demokrasinin gelişmesine katkıda
bulunmaktadırlar. Kendi iç yapılarında ne kadar demokratik olurlarsa
ülke yönetiminde de aynı hassasiyette olacakları düşünülmektedir. Bu
açıdan parti üyelerinin etkisiz katılımı yerine, siyasi katılımın önünün
açılmasının daha olumlu bir adım olduğu düşünülmektedir.

Paylaş

Benzer Yazılar

Filistin Mektupları online oku

Filistin MektuplarıBirinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nden kopan Filistin, 1920-1948 arasında İngiliz Manda İdaresi’ne…

Brexit Sonrası Birleşik Krallık ve AB’nin Geleceği online oku

Brexit Sonrası Birleşik Krallık ve AB’nin GeleceğiDiğer Avrupa devletlerinin aksine vetolu ve sıkıntılı…

Hükümdar ve Siyaset Kitabı online oku

Hükümdar ve Siyaset Kitabıİslâm tarihinin ilk dönemlerinden itibaren devlet yönetiminde dikkat edilmesi gereken…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.