Savaş Suçları Kapsamındaki Cinsel Şiddet Fiilleri online oku

Savaş Suçları Kapsamındaki Cinsel Şiddet Fiilleri online oku

Savaş Suçları Kapsamındaki Cinsel Şiddet Fiilleri
İçindekiler
 
I. Uluslararası Suç Kavramı
Genel Olarak
Uluslararası Suç Kavramının Tarihsel Gelişimi
Uluslararası Suçla İlişkili Kavramlar
Savaş Ve Silahlı Çatışma Kavramları İle Savaş Suçları
Türk Hukukunda Uluslararası Suçlar

II. Uluslararası Ceza Mahkemeleri
Uluslararası Ceza Mahkemesine Duyulan İhtiyaç
Uluslararası Ceza Mahkemelerine Kronolojik Bir Bakış
Genel Olarak
Nürnberg Askerî Mahkemesi
Tokyo Askerî Mahkemesi
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi
 Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi
Genel Olarak
Zaman Bakımından Yargı Yetkisi
Kişi Bakımından Yargı Yetkisi
Uluslararası Hukuktan Kaynaklanan Bağışıklıklar
Yer Bakımından Yargı Yetkisi

III. Uluslararası Hukukta Cinsel Şiddet
Genel Olarak
Roma Statüsü’nden Önceki Düzenlemelerde Cinsel Şiddet Fiilleri
Roma Statüsü’nde Tanımlanan Diğer Cinsel Şiddet Fiilleri
Genel Olarak
Soykırım Suçu Niteliğindeki Cinsel Şiddet Fiilleri
İnsanlığa Karşı Suç Kapsamındaki Cinsel Şiddet Fiilleri

IV. Roma Statüsü’nün 8(2)(B)(Xxıı) Ve (E)(Iv) Maddelerinde Tanımlanan Savaş Suçları Kapsamındaki Cinsel Şiddet Fiilleri
Genel Olarak
Uluslararası Silahlı Çatışmalar Ve Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalar Ayrımı
Korunan Hukuki Değer
 Mağdur Ve Maddi Konu
Fail
İştirak
Savaş Suçları Kapsamındaki Cinsel Şiddet Fiillerinin Maddi Unsuru
Genel Olarak
Irza Tecavüz
Cinsel Kölelik
Fuhşa Zorlama
Gebeliğe Zorlama
Zorla Kısırlaştırma
Cenevre Sözleşmeleri’ni Ciddi Şekilde İhlal Eden Diğer Cinsel Şiddet Fiilleri
Savaş Suçları Kapsamındaki Cinsel Şiddet Fiillerinin Manevi Unsuru
Ceza Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Veya Azaltan Nedenler
Genel Olarak
İsnat Yeteneğini Etkileyen Durumlar
Amirin Emrini İfa
Meşru Savunma
Zorunluluk Hâli/Tehdit
Hata
İlgilinin Rızası
Sonuç
Kaynakça
Çevrimiçi Kaynaklar
Davalar

Paylaş

Benzer Yazılar

Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti online oku

Devlet Aklı Kıskacında Hukuk DevletiHukuk devletinin tarihsel çerçevesi ve anlamı nedir? Bizzat devlet…

Yüzellilikler Meselesi Bir İhanetin Anatomisi online oku

Yüzellilikler Meselesi Bir İhanetin AnatomisiTürk siyasi tarihi bakımından önemli bir yeri olan 150’liklerin…

Barış Pınarı online oku

Barış PınarıSuriye İç Savaşı, Arap Baharı sürecinde 2011’de başladı ve hâlen devam etmektedir….

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.