Şehir Coğrafyası online oku

Şehir Coğrafyası online oku

Şehir Coğrafyası
Şehirler, bünyelerinde barındırdıkları yoğun nüfusla birlikte merkezi konumları ile ürettikleri mal ve hizmetlerin çeşitli olması nedeniyle çevresindeki nüfusu da kendilerine bağlayarak, dünyadaki nüfusun çok büyük bir bölümünü doğrudan ya da dolaylı olarak etkilerler. Bu nedenle şehirler, doğası gereği kompleks ve hızla değişen bir yapıya sahiptirler. Bu yüzden Şehirlerin planlanması zor, sorunları da fazla ve çeşitli olmaktadır. 1990’lardan itibaren gittikçe etkisini arttıran küreselleşme de şehirlerin bu yapısını daha da karmaşık hale getirmiştir. Şehirlerin sorunlarının çözümü ve sağlıklı bir şehir gelişiminin sağlanması ancak şehirlerin çok yönlü olarak analiz edilmesiyle mümkündür. Eldeki bu çalışma, uzun bir geçmişe ve hızlı bir değişme sahip olan şehri ve bunu konu alan şehir coğrafyası konularını güncellemeyi ve şehirlerin çok yönlü olarak analiz edilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I
ŞEHİR, ŞEHİR COĞRAFYASI, ŞEHİRLERİN KÖKENİ
1.1. Başlıca Şehir Tanımları 1
1.2. Şehir Coğrafyası Çalışma Alanı 6
1.3. Şehir Coğrafyasında Etkili Olan Başlıca Akımlar 8
1.4. Şehirlerin Kökeni ve Başlıca Teoriler 11
1.4.1. Hidrolik Teori: Şehirleşmenin Çevresel Temelleri 12
1.4.2. Ekonomik Teoriler: Pazaryeri Olarak Şehir 15
1.4.3. Askeri Teoriler: Güç Odağı Olarak Şehir 17
1.4.4. Dini Teoriler: Kutsal Yer Olarak Şehir 18
1.4.5. Anadolu’da Şehirlerin Kökeni 19

BÖLÜM II
ŞEHİRSEL COĞRAFÎ GÖRÜNÜMLER
2.1. Yunan Şehri 23
2.2. Roma Şehri 25
2.3. Orta Çağ Şehri 28
2.4. İslâm Şehri (Arap Şehri) 30
2.5. Rönesans ve Barok Şehri 34
2.6. Sanayi Şehri 36
2.7. Selçuklu Şehri 38
2.8. Osmanlı Şehri 42
2.9. Kapitalist Şehir 46
2.10. Sömürge Şehri 47
2.11. Küreselleşme/Küresel Şehir 52
2.12. Sosyalist Şehir 60
2.13. Lâtin Amerika Şehri 63

BÖLÜM III
ŞEHİRLEŞME, ÖZELLİKLER VE KAVRAMLAR
3.1. Şehirleşme 67
3.2. Şehirleşmeyi Etkileyen Başlıca Faktörler 72
3.2.1. Tarımda Gelişmeler 72
3.2.2. Sanayileşme 72
3.2.3. Ulaşımın Gelişimi 72
3.2.4. Sosyal ve Kültürel Çekicilikler 73
3.2.5. Eğitim Seviyesinin Yükselmesi 73
3.2.6. Doğal Nüfus Artışı 73
3.2.7. Algılama 73
3.2.8. Sosyal Nedenler 74
3.3. Üçüncü Dünya Şehirleşmesi ve Başlıca Özellikler 74
3.4. Çevre Kentleşme (Suburbanization, Banliyöleşme) 83
3.5. Megalopolis 86
3.6. Conurbation (Konürbasyon) 90
3.7. Ecumenopolis (Ökümenopolis) 91

Paylaş

Benzer Yazılar

Meraklı Zihinler online oku

Meraklı ZihinlerBİR ÇOCUK NASIL BİLİM İNSANI OLUR    “Bu kitap, insanı kendine çeken bir ziyafetten farksız.” NEW…

Bir Şeytanın Papazı (Ciltli) online oku

Bir Şeytanın Papazı (Ciltli)SUNDAY TIMES BESTSELLERYazdığı yazıları ile sahip olduğu Bilimin Halkça Anlaşılması…

Yaşamın Gizemi online oku

Yaşamın GizemiYaşam nedir? Bir bakteri nasıl mavi balinaya dönüşür? DNA ne demek ve…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.