Siberfeminizm online oku

Siberfeminizm online oku

Siberfeminizm
Bu kitap, siberfeminist kuramı tarihsel gelişimi, amacı ve ilgilendiği konular çerçevesinde açımlayarak siber kültür, siber kimlik ve cinsiyet kimliği kavramları arasındaki bağı ortaya koymaktadır. Siberfeminizm, postmodernizmin yapıbozuma uğrattığı cinsiyet kimliğini siber kültürde yeniden inşa etmektedir. Ancak bu oluşumda cinsiyet kimliği, siber kimlikte ve siborg bedende cinsiyetsizleşebilme olanağına kavuşabilmektedir. Bu konuda, teknolojik gelişmeler sayesinde hem fiziki uzamda hem siber uzamda cinsiyet sınırlarının bulanıklaşması, diğer bir deyişle, cinsiyetin iki biçimli/heteronormatif yapıdan çok biçimli bir yapıya geçiş yapması veya görünmez olması mümkündür. Buradan hareketle, siberfeminizm siber kimliğin cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak kurulabileceğini ve cinsiyetten kaynaklı eşitsizliklerinin siber kültürde kök salamayacağını savunmaktadır. Bu kitabın dijitalleşen dünyada cinsiyet ve kimlik konularına ışık tutacağı, siborg ve feminizm kavramlarına yeni ve farklı bir bakış açısı sunacağı düşünülmektedir. Bu kitap “Giriş”, “Siberfeminizm”, “Siber Kültür ve Siber Kimlik”, “Cinsiyet Kimliği” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde kitabın konusu, amacı, önemine yönelik bilgilere yer verilmiştir. Birinci bölümde siberfeminizm yaklaşımı ele alınmıştır. Bu bölümde ilk olarak feminizmin ortaya çıkışından siberfeminist yaklaşıma kadar olan süreçte geçirdiği dalgalar ve türleri açıklanmıştır. Daha sonra feminist hareket içinden yükselen siberfeminizmin bir kavram olarak açıklaması yapılmış ve tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Ardından siberfeminizmin uygulama alanları ve bu alanlardaki sorunlar ayrıntılı bir şekilde işlenerek bu sorunlara sunduğu çözümler tartışılmıştır.

Paylaş

Benzer Yazılar

Makam Odası online oku

Makam Odası Kitabın içeriğinin tam özetidir aslında kapaktaki temsili resim. Makam odası, sade…

Temel Çizim Teknikleri online oku

Temel Çizim TeknikleriÇizim yapmak ödüllendirici bir meşgaledir, dikkatli bakarak ve düzenli alıştırma ile…

Günlük Yaşamda Uygulamalı Gizli Bilimler & Pratik Okültizm online oku

Günlük Yaşamda Uygulamalı Gizli Bilimler & Pratik OkültizmBu kitapta, gizli bilimler (okültizm) üzerinde…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.