Siyaset Bilimi Tarihine Giriş online oku

Siyaset Bilimi Tarihine Giriş online oku

Siyaset Bilimi Tarihine Giriş

“Dönemin saygın hukukçularından biri olan Sir Frederick Pollock tarafından XIX. yüzyıl sonlarında ders olarak verilen, XX. yüzyıl başlarında art-arda defalarca yayınlanan ve siyaset biliminin belli-başlı evrelerini hukuk, ahlâk ve siyaset ile ilgili teoriler arasındaki ilintiye de yer vermek suretiyle ele alan bu eser, Platon ve Aristo’dan başlayarak Bentham, Hobbes, Locke, Machiavelli, J. S. Mill ve Herbert Spencer gibi önemli düşünürlerin devlet, devletin varlık nedeni, devlet müdahalesi, hükümranlık hakkı, toplumsal sözleşme vb. konulardaki görüşlerini kısa ama özlü karşılaştırmalarla bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır.
Dört bölümden oluşan eserin ilk bölümünde siyaset biliminin bilimler arasındaki yeri ile siyaset bilimi düşüncesinin Aristo’dan başlayan seyri tespit edilmektedir. Dünyevî hükümranlık konusunda papalık ile imparatorluklar arasında ortaya çıkan ihtilaflara da değinilen ikinci bölümde, Machiavelli, Hobbes, Bodin vb. düşünürlerin yaklaşımları değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde, XVIII. yüzyılın siyasal zemini ile 1789 devriminin etkilerine dayalı olarak Locke, Montesquieu, Burke, Blackstone ve Rousseau’nun geliştirdiği siyasi görüşler karşılaştırılmaktadır. Hükümranlık ve devletin işlevleri ile ilgili teorilerin ele alındığı dördüncü bölümde, Kıta Avrupası ile İngiltere’de siyaset bilimi alanındaki farklılık ve benzerliklere yer verilerek, siyaset bilimiyle ilgili bu iki yerde geliştirilen görüşler mahiyetleri itibariyle ayrıştırılmaktadır.

Sir Frederick Pollock tarafından, siyaset bilimcilerin siyaset, ahlâk, hükümranlık ve devlet ile ilgili olarak geliştirdiği düşünceler arasında kurduğu bağların netliği, siyaset biliminin XX. yüzyıla kadarki seyri hakkında okurların derli toplu bir fikir edinmelerini sağlamaktadır.”

 

Paylaş

Benzer Yazılar

İnkılap Mektupları online oku

İnkılap Mektupları“İhtilal örgütleri niçin kuruldu? İlk ihtilal örgütünü kuranların düşünceleri neydi? Dünyaya ve…

Adolf Hitler Seti (3 Kitap) online oku

Adolf Hitler Seti (3 Kitap)Demokrasinin ÖlümüHitler’in .Özel KütüphanesiHitler’in Son On Üç Günü 

Kürt Sorunu & Ya Tam Kardeşlik Ya Hep Birlikte Kölelik online oku

Kürt Sorunu & Ya Tam Kardeşlik Ya Hep Birlikte KölelikKürt Sorunu… Ülkemizin kanayan…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.