Siyaset Bilimi & Temel Konular, Kurumlar ve Sorunlar online oku

Siyaset Bilimi & Temel Konular, Kurumlar ve Sorunlar online oku

Siyaset Bilimi & Temel Konular, Kurumlar ve Sorunlar
Bu çalışmada siyasetin temel konularını, kurumlarını, sorunlarını ve ideolojilerini, kaynaklara istinaden, inceleme ve araştırmalar bağlamında analiz etmektedir.
 
Çalışmanın birinci bölümünde siyasetin temel konuları beş başlıkta incelenmiştir: Siyasetin tanımı ve özellikleri, yasama ve yürütme, devlet ve ekonomi, siyasal değişim ve şiddet. Bu son başlıkta özellikle devrimin ve darbelerin eleştirisi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, çağımızın evrensel bir değeri olan demokrasi konusu üzerine ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Üçüncü bölümde hukuk ve hukuk sistemleri, anayasa ve insan hakları, yargı ve yargı sistemleri ele alınmıştır. Yargı ve siyaset ile özgürlük ve hukuk, bu bölümün özgün konularındandır. Dördüncü bölüm çalışmanın hacim açısından ikinci en geniş bölümüdür. Bu bölümde öncelikle üç temel ideoloji üzerinde durulmuştur: Liberalizm, sosyalizm ve muhafazakârlık. Bu üç ideoloji didaktik bir bağlamda anlatıldıktan sonra, önemine binaen, klasik liberalizm ve klasik muhafazakârlığın temel ilkeleri analiz edilmiştir. Son bölümde siyasal sistemlerde görülen iki temel soruna dikkat çekilmektedir. İlki siyasal sistem ve kamu örgütleri arasındaki ilişkiler bağlamında ortaya çıkan sorunlar, ikinci ise siyasal yozlaşma ve yolsuzluk sorunudur. Ayrıca kitapta bu sorunlar hakkında çözüm önerileri de sunulmuştur…

Paylaş

Benzer Yazılar

Deccal’ın Torunları (Hitler-Kissinger-Gates-Musk) online oku

Deccal’ın Torunları (Hitler-Kissinger-Gates-Musk)İnsan nüfusunu azaltmak ve yeni  dünya düzenini getirmek için Şeytan’a yemin…

Dış Politikada Kültür Olgusu & Kuzey Irak ve Suriye İç Savaşı online oku

Dış Politikada Kültür Olgusu & Kuzey Irak ve Suriye İç SavaşıKültür ve dış…

Teoriden Uygulamaya Yerelde ve Merkezde Siyaset online oku

Teoriden Uygulamaya Yerelde ve Merkezde Siyaset1. Sivil Toplum, Müzakereci Katılımcılık ve Çoğulculuk:DEMOS Neredesin?2.Yeni…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.