Turizm Ekonomisi Stratejileri online oku

Turizm Ekonomisi Stratejileri online oku

Turizm Ekonomisi Stratejileri
Turizm endüstrisi ülkelerin makro ve mikro ekonomileri için vazgeçilmez faaliyet alanlarından birisini teşkil etmektedir. Turizmden beklenen ana hedef ülkeye gelen turist sayılarını artırmak ve sunulan turizm hizmetlerinden optimum gelir elde etmektir. Bu hedefin gerçekleşmesi, kamunun makro bazda uzun vadeli tanıtım ve imaj planları yapmasının yanı sıra, turizm endüstrisi paydaşlarının mikro temelli çalışmaları olan firma ve birey ölçeğindeki etkinlik ve verimliliklerine de bağlıdır. Bu kitap, mikro ekonomi kapsamında ülkeye turist getiren özellikle seyahat işletmeleri (seyahat acentaları, tur operatörleri ve DMC’ler) başta olmak üzere, konaklama ve havayolu şirketlerinin kendi bünyelerindeki uzmanlık bölümlerinde gerekli olan verimli çalışmayı, planlamayı, üretmeyi, uygulamayı ve pazarlamayı öngörmektedir. Turizm endüstrisi geniş ölçekli tüketimin temelini oluşturmakta ve turistlerin yapmış oldukları harcamalar doğrudan, dolaylı ve uyarılmış olarak hükümet, sektörler, firmalar ve hane halkına el değiştirerek ulaşmaktadır.
Kitapta, turizm endüstrisinin ülkeye ekonomik katkılarının yanı sıra ağırlıklı olarak turizm paydaşları ve turizm eğitimi gören fakülte ve yüksek okul öğrencileri için ilk kez mikro ekonomi temelli bazı çalışmaların üzerinde detaylı bir şekilde durulmuştur. 18 bölümden oluşan kitabımızda, temel turizm ekonomisi uygulamaları ve stratejileri ile beraber makro ve mikro yönleri arasındaki ilişkiler yer almaktadır. Bunun yanında ayrıca, turizm alanında 35 yılı aşkın saha çalışmalarımın birikimi ve mesleki deneyimlerime dayalı ve çeşitli uygulamalardan elde edilen bilgiler sonucunda turizm endüstrisinde ortaya çıkabilecek çeşitli durumlara göre farklı modeller ortaya çıkarılmıştır.
Bu eserin akademik çalışmalar yapanlara, bilim camiasına ve turizm endüstrisinde yer alan herkese yararlı olması dileklerimle…

Paylaş

Benzer Yazılar

E-Ticaret Uygulamalarının Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Olan Etkileri online oku

E-Ticaret Uygulamalarının Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Olan EtkileriMevcut kaynaklarla, başarıyı en üst düzeye…

İşletme Disiplini Ekseninde Güncel Araştırmalar online oku

İşletme Disiplini Ekseninde Güncel Araştırmalarİşletmeler, işletme fonksiyonları olarak yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans,…

Cumhuriyet Döneminde Dış Borçlarımız online oku

Cumhuriyet Döneminde Dış BorçlarımızİçindekilerDış Borçlarla İlgili Genel KavramlarBorç Kavramı ve Dış Borcun TanımıDış…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.