Vergisel Teşvikler ve Vergisel Avantajlar online oku

Vergisel Teşvikler ve Vergisel Avantajlar online oku

Vergisel Teşvikler ve Vergisel Avantajlar
Vergisel teşviklerden ve vergisel avantajlardan faydalanmak için gerekli şartların öğrenilmesi, mükelleflerin vergi kaçırma yerine vergisel teşviklere yönelmesi, mükelleflerin vergisel teşviklerden haberdar olması, bilgi eksikliğinin giderilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kitabın bazı bölümlerinde basit ve herkesin anlayabileceği konulara değinilmiş, bazı bölümlerinde ise teknik, alanında uzman kişilerin faydalanabileceği konular işlenmiştir. Böylece ister alanında uzman olsun, ister olmasın herkesin faydalanabileceği geniş bir kitleye ulaşmak hedeflenmiştir.
İki kısım ve on iki bölümden oluşan kitabın; birinci kısmında konularına göre vergisel avantajlara, ikinci kısmında ise kanunlarına göre vergisel teşviklere değinilmiştir. Birinci kısmın birinci bölümünde “Kira Geliri Elde Eden Kişilere Yönelik Vergisel Avantajlar Ve Uygulama Esasları”, ikinci bölümünde “Emlak Vergisine İlişkin Avantajlar Ve Uygulama Esasları”, üçüncü bölümde “Sağlık İle İlgili Vergisel Teşvikler Ve Uygulama Esasları”, dördüncü bölümde “Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Faaliyetlere İlişkin Vergisel Avantajlar Ve Uygulama Esasları”, beşinci bölümde “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Getirilen Vergisel Avantajlar Ve Uygulama Esasları”, altıncı bölümde “Kamu Yararlı Derneklere Sağlanan Vergisel Avantajlar Ve Uygulama Esasları”, yedinci bölümde “Genç Girişimcilere Yönelik Vergisel Avantajlar Ve Uygulama Esasları”, sekizinci bölümde “Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda Vergisel Avantajlar”, dokuzuncu bölümde “Eğitim İle İlgili Vergisel Avantajlar Ve Uygulama Esasları”; İkinci kısmın birinci bölümünde, “4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yer Alan Vergisel Teşvikeler Ve Uygulama Esasları”, ikinci bölümünde “5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da Yer Alan Vergisel Teşvikler Ve Uygulama Esasları”, üçüncü bölümünde ise “Serbest Bölgelerde Uygulanan Vergisel Avantajlar Ve Uygulama Esasları” ile ilgili konular işlenmiş ve açıklamalara yer verilmiştir.

Paylaş

Benzer Yazılar

Sağlık İşletmelerinde Finansal Performans online oku

Sağlık İşletmelerinde Finansal PerformansSon yıllarda sağlık hizmetleri alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte hastane…

Dip & Vazgeçmeyi ve Vazgeçmemeyi Öğreten Küçük Bir Kitap online oku

Dip & Vazgeçmeyi ve Vazgeçmemeyi Öğreten Küçük Bir KitapSeni asla geri aramayacaklarını bildiğin…

XV.Yüzyıl Osmanlı Devleti Muhasebe Uygulamalarında Yaşanan Gelişmeler: Muhyeddin Muhammed’in Mecma’ü’l-Kava’şd Adlı Eseri online oku

XV.Yüzyıl Osmanlı Devleti Muhasebe Uygulamalarında Yaşanan Gelişmeler: Muhyeddin Muhammed’in Mecma’ü’l-Kava’şd Adlı EseriBölümMuhasebenin Tarihsel…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.