Yer Kökenli Tehlikeler online oku

Yer Kökenli Tehlikeler online oku

Yer Kökenli Tehlikeler
Dünyamızın oluşumundan itibaren doğa kaynaklı tehlikeler var olmuş ve tarih boyunca insanları etkilemiştir. Deprem, heyelan, sel ve su taşkınları, yangın gibi doğa kaynaklı tehlikeler; yaşamımızın bir anında etkili olan, insanlara ve çevreye büyük zararlar veren olaylardır. Doğa kaynaklı tehlikelere karşı insanların yaptığı hazırlıklar ve aldığı önlemler yeterli olmamıştır. Gelişen teknoloji, doğa kaynaklı tehlikelerin etkisini tamamen ortadan kaldıramamıştır.
Doğa kaynaklı tehlikeler alt ve üst yapıları değişik derecelerde bozar. Ulaşım ve haberleşme kesintiye uğrayabilir. Bulaşıcı ve salgın hastalıklara neden olurlar. Eğitim-öğretimi aksatır, emniyet ve asayiş hizmetlerini olumsuz yönde etkiler. Barınma, yedirme ve giydirme sorunları doğurur. İşsizliği artırır. Psikolojik sorunlara neden olur. Nerede, ne zaman, ne ölçüde, nasıl ve ne türde olacağı bilinmeyen doğal afetler insanların can ve malına yönelik en büyük tehlikedir.

Ülkemiz, dünya üzerindeki konumu ve jeolojik yapısı nedeniyle uzun yıllardan beri büyük ölçekli doğa kaynaklı tehlikelerle karşılaşmış ve bu yüzden can ve mal kaybı yanında sosyal ve ekonomik gelişmemiz de olumsuz yönde etkilenmiştir. Hiçbir doğa kaynaklı tehlike önlenemez ya da etkileri azaltılamaz diye düşünülmemelidir. Araştırmalardan, gözlemlerden ve deneyimlerden elde edilen bilgiler birleştirilerek ve çağdaş teknolojilerden yararlanılarak doğa ve kaynaklı tehlikelerin etkileri azaltılabilir; can ve mal kaybı en az düzeye indirilebilir.

Kitapta doğa tehlikelerinden, jeolojik/yerkabuğu kaynaklı tehlikelerden bahsedilmiştir.

Paylaş

Benzer Yazılar

Gelmiş Geçmiş En Büyük Mühendisler online oku

Gelmiş Geçmiş En Büyük MühendislerArşimet vidası nedir?Matbaayı kim buldu?Mors alfabesi nasıl ortaya çıktı?İlk…

Osmanlı’da Bilginin Dolaşımı & Bilgiyi İstinsahla Çoğaltmak online oku

Osmanlı’da Bilginin Dolaşımı & Bilgiyi İstinsahla Çoğaltmak“Sami Arslan, Osmanlı’da Bilginin Dolaşımı adlı eserinde…

Evrenin Çocukları online oku

Evrenin ÇocuklarıYazar, bu kitabında, özellikle Big-Bang’dan, yani evrenin  oluşmaya başlamasındaki (Newton asalarının ortaya…

Yazıya Yorum Yapın

E-posta adresiniz diğer kullanıcılar ile paylaşılmayacak.


Hata! Yorum gönderilemedi.

Başarılı! Yorum başarıyla gönderildi.